Hooi op je vork in het kort

 13,50 incl. BTW

Voor ambulante begeleiding en dagbesteding
Methodiek voor het begeleiden van volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met niet-aangeboren hersenletsel. Voor gebruik in ambulante begeleiding en dagbesteding.
Auteurs: Patty van Belle, Judith Zadoks

 

Categorie:

Beschrijving

Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen, voor de persoon zelf en voor de omgeving. Vaak zijn mensen met hersenletsel aangewezen op hulp,
bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de gemeente. Het begeleiden van mensen met hersenletsel roept veel vragen op: Hoe help je de persoon
zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij graag en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe laat je de regie
zoveel mogelijk bij de persoon zelf?

Begeleidingsmodel Hooi op je vork geeft antwoorden op deze vragen. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in
verschillende zorgsectoren, maar ook door mantelzorgers thuis. Mensen met hersenletsel en begeleiders zijn zeer enthousiast over de
werkwijze, zo blijkt uit onderzoek. Dit is een verkorte versie van Hooi op je vork, bedoeld voor professionals die snel inzicht willen krijgen in de methodiek om deze toe te passen in ambulante begeleiding en dagbesteding. Hieronder vallen ook betrokkenen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in Nederland. Het helpt hen om mensen met hersenletsel beter te kunnen ondersteunen.

Voor een optimaal begrip van de achtergronden en de juiste toepassing van de methodiek is het echter noodzakelijk het boek ‘Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel’ te lezen.

ISBN 9789492649003

0
YOUR CART
  • No products in the cart.