WERKT MET ZORG

WERKT MET ZORG

Welkom

Welkom op Breindok Werkt met zorg. de onderneming van Judith Zadoks. Mijn ambitie is om bij te dragen aan goede ondersteuning van mensen die niet vanzelfsprekend hun weg vinden in onze samenleving, zodat zij zoveel mogelijk grip op hun leven hebben en het naar tevredenheid vorm kunnen geven. Als je ‘anders’ bent of opeens met beperkingen geconfronteerd wordt, gaat dit niet vanzelf. Dit geldt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een verstandelijke beperking en ingewikkeld gedrag, jongeren met autisme of mensen met chronische aandoeningen.

Ik draag graag bij vanuit de rol van adviseur, projectleider of programmamanager, met een sterke voorkeur voor het ontwikkelen en vormgeven van nieuwe concepten in de zorg en dienstverlening. Hoewel ik al tientallen jaren meedraai in de zorgsector blijf ik een buitenstaander die met frisse blik kan meekijken en zaken voor elkaar kan krijgen, zeker als het gaat om complexe samenwerkingsvormen die tot concrete resultaten moeten leiden. Ervaringen als projectleider van de ontwikkeling van de Zorgstandaard voor mensen met Traumatisch Hersenletsel en programmanager van Hersenz hebben mij veel geleerd. De laatste jaren zoek ik ook zelf de samenwerking met andere partijen om samen ‘mooie dingen te maken’, zoals de Wegwijzer Hersenletsel (www.wegwijzer-hersenletsel.nl) en Casemanager Hersenletsel (www.casemanagerhersenletsel.nl).

ERVARING

Recente opdrachten:

 

 • Projectleider Casemanager Hersenletsel, 2019-2023 (www.casemanagerhersenletsel.nl)
 • Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een sociale kaart voor mensen met hersenletsel Wegwijzer Hersenletsel (www.wegwijzer-hersenletsel.nl)
 • Eindverantwoordelijk voor het project Informatietafels (www.informatietafels.nu)
 • Transitiemanager Expertisenetwerk NAH+, 2021-2022 (www.expertisenetwerknahplus.nl)
 • Programmamanager Hersenz, 2012-2019 (www.hersenz.nl)
 • Schrijfcoördinator Zorgstandaard Hersenletsel (2021-2022)
 • Projectleider Beschrijving goede zorg voor mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen (2018)
 • Projectleider Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (2014)
 • Uitgever van boeken over hersenletsel, 2008-heden
 • Bestuurder Stichting In-Tussen

OVER MIJ

In de tachtiger jaren studeerde ik orthopedagogiek, met als specialisatie wat toen nog ernstig meervoudig gehandicapten heette (nu ZEVMB). In diverse invalbanen – als orthopedagoog kwam je niet meteen aan de bak – leerde ik hoe het in de praktijk werkt. Ik begeleidde jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ik werkte in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten en ik draaide mee in diverse groepen verstandelijk gehandicapten. Na omzwervingen via onderzoek, leidinggeven aan Fokus Wonen Nieuwegein, ambtelijk secretaris van een samenwerkingsverband en een baan als junior adviseur begon ik halverwegen de negentiger jaren voor mezelf. onder de naam Zadoks advies.

Ik begeleidde vernieuwende samenwerkingsprojecten in zorg en onderwijs en ontwikkelde concepten en producten. In 2008 startte ik met mijn uitgeverij. Sinds 2012 werkte ik voor twaalf zorgaanbieders die samen Hersenz opgezet hebben, een prachtig behandelprogramma voor mensen met hersenletsel. In 2015 wonnen we de George Beusmansprijs, in 2016 de Herman Wijffels Innovatieprijs. In 2020 ging het programma van een subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet en werd de Coöperatie Hersenz opgericht. Daarmee heb ik afscheid genomen van Hersenz.

Van 2019 t/m 2023 was ik projectleider vand e pilot Casemanafger Hersenletsel, gefinancierd door VWS. We hebben casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten succesvol opgezet, met als resultaat dat minister Helder van VWS tot structurele financiering heeft besloten.

Sinds 2018 ben ik bestuurder van de Stichting In-Tussen, waar ik samen met Carien van Hooff innovatieve projecten initieer en realiseer.

PUBLICATIES

 • Casemanager Hersenletsel kaarten, met vragen om beweging te brengen in complexe situaties waarin mensen met hersenletsel en hun naasten zich kunnen bevinden, Judith Zadoks, 2022.
 • 10 Vragen over de casemanager hersenletsel, Judith Zadoks, 2022
 • Wordt je bewust. Beschrijving goede zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. Judith Zadoks, 2018
 • Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren, Riane Gijzen en Judith Zadoks en Rianne Gijzen, oktober 2016
 • Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, Judith Zadoks en Rianne Gijzen, juni 2014
 • Hoe is het nu met… Bram. Artikel in TSC Contact nr. 122, Tilly van Uffelen, september 2013
 • Hoe is het nu met… Heleen en Wouter. Artikel in TSC Contact nr. 121, Judith Zadoks, april 2013
 • Hoe is het nu met… Anouk. Artikel in TSC Contact nr. 120, Judith Zadoks, januari 2013
 • Hoe is het nu met… Daniël. Artikel in TSC Contact nr. 119, Judith Zadoks, oktober 2012
 • Hoe is het nu met… het gezin Boogert. Artikel in TSC Contact nr. 118, Judith Zadoks, juni 2012
 • Hoe is het nu met… Fleur. Artikel in TSC Contact nr. 117, Judith Zadoks, maart 2012
 • Supporting Survivors and Caregivers after Brain Injury. A program for Psychosocial Support. Patty van Belle Kusse & Judith Zadoks, Lash & Associates Publisching, 2011.
 • Van inzicht in oorzaken… Naar uitzicht op behandeling. Het verhaal van dertig jaar onderzoek naar TSC. Judith Zadoks (tekst), Cora Moret (coördinatie), Sarah Engelhard (fotografie), STSN, 2011
 • De kracht van wandelcoaching. Natuur werkt! Judith Zadoks. In: Tijdschrift voor Coaching, nummer 2, juni 2009
 • Eigen weg. Ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Judith Zadoks en Patty van Belle, 2009
 • Natuur Werkt! Inspiratie en werkvormen voor de ontwikkeling van mensen en organisatiesJudith Zadoks en Tini van de Wetering, 2008
 • Ruimte door beelden. Werken met visuals > voor adviseurs, trainers en coaches. Judith Zadoks en Paulien den Bode, 2007
 • Sterke Portretten. Wij hebben TSC. Judith Zadoks (tekst), Joop Reijngoud (foto’s). STSN, april 2006. Te bestellen via de STSN
 • Zorgeloos ondernemen in het buitenland. Judith Zadoks. In opdracht van het Kenniscentrum Wonen en Zorg, maart 2006
 • Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork. Patty van Belle en Judith Zadoks. Utrecht, Lemma, november 2005. Utrecht, Zadoks, 2008
 • Maak verschil met diversiteit. Judith Zadoks, Jurgen Schut, Bert Cozijnsen, Wieteke Beernink. Utrecht, 2004
 • Zorg met zon. Een nieuwe markt. Judith Zadoks. Artikel voor de website van het Kenniscentrum Wonen en Zorg, 2004
 • Hoe nu verder? Onderzoek naar de hulpverlening aan plots- en laatdoven. Judith Zadoks. Stichting Plotsdoven, 2001
 • Wolkje voor de zon. Omgaan met probleemgedrag in vakanties voor gehandicapte jongeren. Judith Zadoks.  Stichting De Wielewaal, 2001 (1e druk), 2004 (2e druk)
 • Hooi op je vork. Een model voor het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Patty van Belle en Judith Zadoks. Utrecht, LCP NAH, 1999
 • Hoezo Tafeltennissen? Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Patty van Belle en Judith Zadoks. In: Het brein belicht, 2000
 • Diverse artikelen voor maandblad Klik in de negentiger jaren

Welkom op Breindok Werkt met zorg. de onderneming van Judith Zadoks. Mijn ambitie is om bij te dragen aan goede ondersteuning van mensen die niet vanzelfsprekend hun weg vinden in onze samenleving, zodat zij zoveel mogelijk grip op hun leven hebben en het naar tevredenheid vorm kunnen geven. Als je ‘anders’ bent of opeens met beperkingen geconfronteerd wordt, gaat dit niet vanzelf. Dit geldt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een verstandelijke beperking en ingewikkeld gedrag, jongeren met autisme of mensen met chronische aandoeningen.

Ik draag graag bij vanuit de rol van adviseur, projectleider of programmamanager, met een sterke voorkeur voor het ontwikkelen en vormgeven van nieuwe concepten in de zorg en dienstverlening. Hoewel ik al tientallen jaren meedraai in de zorgsector blijf ik een buitenstaander die met frisse blik kan meekijken en zaken voor elkaar kan krijgen, zeker als het gaat om complexe samenwerkingsvormen die tot concrete resultaten moeten leiden. Ervaringen als projectleider van de ontwikkeling van de Zorgstandaard voor mensen met Traumatisch Hersenletsel en programmanager van Hersenz hebben mij veel geleerd. De laatste jaren zoek ik ook zelf de samenwerking met andere partijen om samen ‘mooie dingen te maken’, zoals de Wegwijzer Hersenletsel (www.wegwijzer-hersenletsel.nl) en Casemanager Hersenletsel (www.casemanagerhersenletsel.nl).

ERVARING

Recente opdrachten:

 

 • Projectleider Casemanager Hersenletsel, 2019-2022
 • Transitiemanager Expertisenetwerk NAH+, 2021-2022 (www.expertisenetwerknahplus.nl)
 • Programmamanager Hersenz, 2012-2019 (www.hersenz.nl)
 • Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een sociale kaart voor mensen met hersenletsel Wegwijzer Hersenletsel (www.wegwijzer-hersenletsel.nl)
 • Eindverantwoordelijk voor het project OpWegWijzer (www.opwegwijzer.nl)
 • Schrijfcoördinator Zorgstandaard Hersenletsel (2022)
 • Projectleider Beschrijving goede zorg voor mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen (2018)
 • Projectleider Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (2014)
 • Uitgever van boeken over hersenletsel, 2008-heden

OVER MIJ

In de tachtiger jaren studeerde ik orthopedagogiek, met als specialisatie wat toen nog ernstig meervoudig gehandicapten heette (nu ZEVMB). In diverse invalbanen – als orthopedagoog kwam je niet meteen aan de bak – leerde ik hoe het in de praktijk werkt. Ik begeleidde jonge menen met niet-aangeboren hersenletsel, ik werkte in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten en ik draaide mee in diverse groepen verstandelijk gehandicapten. Na omzwervingen via onderzoek, leidinggeven aan Fokus Wonen Nieuwegein, ambtelijk secretaris van een samenwerkingsverband en een baan als junior adviseur begon ik halverwegen de negentiger jaren voor mezelf. Al gauw Zadoks advies

Ik begeleidde vernieuwende samenwerkingsprojecten in zorg en onderwijs en ontwikkelde concepten en producten. In 2008 startte ik met mijn uitgeverij. Sinds 2012 werkte ik voor eerst vijf en later dertien zorgaanbieders die samen Hersenz opgezet hebben, een prachtig behandelprogramma voor mensen met hersenletsel. In 2015 wonnen we de George Beusmansprijs, in 2016 de Herman Wijffels Innovatieprijs. In 2020 ging het programma van een subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet en werd de Coöperatie Hersenz opgericht. Daarmee heb ik afscheid genomen van Hersenz.

Mijn ambitie is om de komende jaren casemanagement voor mensen met hersenletsel en hun naasten van de grond te krijgen zodat iedereen die dat wil goede nazorg en cliëntondersteuning krijgt na het oplopen van hersenletsel. In de pilot Casemanager Hersenletsel hebben we ervaren hoe waardevol dit is voor mensen en gezinnen die met hersenletsel te maken hebbe

PUBLICATIES

 • Poster Casemanagement Hersenletsel.
 • Wordt je bewust. Beschrijving goede zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. Judith Zadoks, 2018
 • Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren, Riane Gijzen en Judith Zadoks en Rianne Gijzen, oktober 2016
 • Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, Judith Zadoks en Rianne Gijzen, juni 2014
 • Hoe is het nu met… Bram. Artikel in TSC Contact nr. 122, Tilly van Uffelen, september 2013
 • Hoe is het nu met… Heleen en Wouter. Artikel in TSC Contact nr. 121, Judith Zadoks, april 2013
 • Hoe is het nu met… Anouk. Artikel in TSC Contact nr. 120, Judith Zadoks, januari 2013
 • Hoe is het nu met… Daniël. Artikel in TSC Contact nr. 119, Judith Zadoks, oktober 2012
 • Hoe is het nu met… het gezin Boogert. Artikel in TSC Contact nr. 118, Judith Zadoks, juni 2012
 • Hoe is het nu met… Fleur. Artikel in TSC Contact nr. 117, Judith Zadoks, maart 2012
 • Supporting Survivors and Caregivers after Brain Injury. A program for Psychosocial Support. Patty van Belle Kusse & Judith Zadoks, Lash & Associates Publisching, 2011.
 • Van inzicht in oorzaken… Naar uitzicht op behandeling. Het verhaal van dertig jaar onderzoek naar TSC. Judith Zadoks (tekst), Cora Moret (coördinatie), Sarah Engelhard (fotografie), STSN, 2011
 • De kracht van wandelcoaching. Natuur werkt! Judith Zadoks. In: Tijdschrift voor Coaching, nummer 2, juni 2009
 • Eigen weg. Ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Judith Zadoks en Patty van Belle, 2009
 • Natuur Werkt! Inspiratie en werkvormen voor de ontwikkeling van mensen en organisatiesJudith Zadoks en Tini van de Wetering, 2008
 • Ruimte door beelden. Werken met visuals > voor adviseurs, trainers en coaches. Judith Zadoks en Paulien den Bode, 2007
 • Sterke Portretten. Wij hebben TSC. Judith Zadoks (tekst), Joop Reijngoud (foto’s). STSN, april 2006. Te bestellen via de STSN
 • Zorgeloos ondernemen in het buitenland. Judith Zadoks. In opdracht van het Kenniscentrum Wonen en Zorg, maart 2006
 • Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork. Patty van Belle en Judith Zadoks. Utrecht, Lemma, november 2005. Utrecht, Zadoks, 2008
 • Maak verschil met diversiteit. Judith Zadoks, Jurgen Schut, Bert Cozijnsen, Wieteke Beernink. Utrecht, 2004
 • Zorg met zon. Een nieuwe markt. Judith Zadoks. Artikel voor de website van het Kenniscentrum Wonen en Zorg, 2004
 • Hoe nu verder? Onderzoek naar de hulpverlening aan plots- en laatdoven. Judith Zadoks. Stichting Plotsdoven, 2001
 • Wolkje voor de zon. Omgaan met probleemgedrag in vakanties voor gehandicapte jongeren. Judith Zadoks.  Stichting De Wielewaal, 2001 (1e druk), 2004 (2e druk)
 • Hooi op je vork. Een model voor het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Patty van Belle en Judith Zadoks. Utrecht, LCP NAH, 1999
 • Hoezo Tafeltennissen? Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Patty van Belle en Judith Zadoks. In: Het brein belicht, 2000
 • Diverse artikelen voor maandblad Klik in de negentiger jaren
0
YOUR CART
 • No products in the cart.